ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

2. децембар 2019 Нови Сад

Др Зорица Мршевић учествовала је на годишњој Конференцији “Живот без насиља” која је одржана у организацији Покрајинског Заштитника грађана у Скупштини града Новог Сада. Она је излагала на сесији “Фемицид изван фокуса” коју је и модерирала, а која је обухватила тзв. непартнерске фемициде (старица, медицинских сестара, конобарица, “погрешних жена”, девојчица аутостоперки, секс радница и сл). Анализирани су и вишеструки фемициди и масовна убиства жена и мушкараца, као и фемициди праћен самоубиством женоубице и фемициди мајки које су убили синови.

28. - 29. новембар, Београд

Др Мирјана Докмановић, научна сарадница Института друштвених наука, учествовала је на Десетој годишњој конференцији Виктимолошког друштва Србије “Виктимизација и различитост: ка холистичком приступу виктимологији и правима жртава”. На овом међународном скупу др Докмановић је представила свој рад под називом “Интелигентни” видео надзор и заштита права на приватност и података о личности. 

28. - 29. новембар, Београд

Др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука, учествовала је у дводневном раду X јубиларне годишње конференције Виктимолошког друштва Србије  која је ове године имала тему „Виктимизација и различитост: Ка холистичком приступу виктимологији и правима жртава“ а која је одржана у Београду 28. и 29. новембра. На пленарној сесији: „Виктимизација и различитост“, презентирала је свој рад по насловом Изазови и перспективе дугиних породица у Србији.

12-14 новембар 2019, Најроби

Др Мирјана Рашевић, научна саветница Института друштвених наука,  учествовала је Најроби самиту о ICPD25: Убрзавамо испуњење обећања. На скупу се расправљало о изазовима који се тичу бржег остваривања Програма активности усвојеног на Међународној конференцији о становништву и развоју у Каиру пре 25 година.

14. новембар 2019, Нови Сад

Др Мирјана Докмановић, научна сарадница Института друштвених наука, учествовала је на међународној научној конференцији “Привредноправни оквир и економски развој држава Југоисточне Европе” у организацији Правног факултета Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Др Докмановић је на скупу представила свој рад под називом “Прехрамбени суверенитет и агроекологија из перспективе људских права и заштите животне средине”.

biblioteka
Библиотека
stanovnistvo_casopis
Становништво
istrazivacke_grupe
Истраживачке групе
arhiva
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.

Монографије

Зборници