ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

12. мај 2019. Бриони

Др Зорица Мршевић је учествовала на 23. Међународној знанственој конференцији “Националне мањине, миграције и сигурност”, која се на Брионима одржала од 9. до12. маја 2019. у организацији Центра за међународне студије Факултета политичких знаности Свеучилишта у Загребу и Академске мреже за сарадњу у Југоисточној Еуропи којом координира Институт друштвених наука. Др Мршевић је на панелу “Миграције и сигурност” презентирала рад “Exposure of migrant women to security risks“ (Изложеност жена мигранткиња безбедносним ризицима) написан у коатурству са мр Светланом Јанковић. Истакнут је проблем родно заснованог насиља као момент разликовања статуса мигранткиња од мушкараца из истих земаља или миграторних подручја.

01. jun 2019 - Бањалука

Др Зорица Мршевић је учествовала на Међународној научној конференцији. „Друштвене девијације”, која се одржала од 31.05. до 01.06. 2019. године у Бањалуци у организацији Центра модерних знања и Факултета политичких наука Универзитета Бањалука. Централна тема конференције на којој је учествовало преко 60 ауторки и аутора из региона (највише из БиХ, али и из Словеније, Хрватске, Србије, Црне Горе и др) је била Положај маргинализованих група у друштву. Др Мршевић је презентирала свој рад на тему „Положај лезбејки у Србији“ на пленарном панелу. Њен рад је штампан у Зборнику радова са Конференције: https://www.centarmodernihznanja.com/attachments/article/39/Zbornik_IV.pdf

2019-05-30 - Др Марко Миленковић учествовао на конференцији посвећеној модалитетима и будућности чланства у Европској унији

Др Марко Миленковић је прошле недеље учествовао на конференцији “Beyond EU ‘Membership’? Current issues and future perspectives” коју је организовао Centre for European Research in Maastricht (CERiM). Др Миленковић је презентирао рад “The Western Balkans and European Union enlargement – (limited) possibilities under differentiated integration” на панелу посвећеном тренутним кандидатима за чланство у Европској унији. Након конференције, планирано је објављивање тематског зборника са прилозима неких од водећих експерата у области права и политике ЕУ.

27. март 2019 - комеморативни скуп

27. март, 12 сати, сала на I спрату, Комеморативни скуп посвећен успомени на проф др Загорку Голубовић

18. фебруар 2019 - НОВО ИЗДАЊЕ -

Sudskomedicinska veštačenja u teoriji i praksi medicinskog prava / Hajrija Mujović. - Beograd : Institut društvenih nauka, 2019
ISBN 978-86-7093-215-9

biblioteka
Библиотека
stanovnistvo_casopis
Становништво
istrazivacke_grupe
Истраживачке групе
arhiva
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.

Монографије

Зборници