ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

25. јануар 2018.

Др Зорица Мршевић, научна саветница ИДНа, одржала је 25. јануара предавање на тему Насиље и ми, у сали Института за социолошка истраживања. На првом овогодишњем окупљању Социолошког клуба, говорила је о појавама као што су Луциферов, Јерусалимски и Ђеновезе синдром, као и о синдрому сломљених прозора, али и о породичном насиљу и родно заснованом насиљу. 

15. децембар 2017. 

У Институту друштвених наука, одржано предавање The Israeli Peace Movement: From the Demonstration to Testimony and Confession, др Саре Хелман (Department of Sociology and Anthropology, Ben Gurion University of the Negev, Izrael). 

 

17. август 2017.

У оквиру трећег програма активности Уније у области здравства (2014-2020), у Министарству здравља, одржан је састанак поводом уручивања решења о образовању Радног тела за спровођење заједничке акције за неједнакости у здрављу предвиђене Планом рада за 2017. годину. У Радно тело је поред здравствених институција и секретаријата, именован и Институт друштвених наука у својству повезаног лица.

14. август 2017. 

Потписан Споразум о пословној сарадњи између Института друштвених наука и Републичког завода за статистику. 

10. август 2017.

Др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука одржала је по позиву уводно излагање на тему „Фемицид – злочин против жена“, на састанку Колегијума Покрајинског омбудсмана који је одржан 4. августа 2017. Колегијум је био посвећен теми „Насиље у породици из угла остваривања, заштите и унапређења људских права“.

biblioteka
Библиотека
stanovnistvo_casopis
Становништво
istrazivacke_grupe
Истраживачке групе
arhiva
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.

Монографије

Зборници