ИНСТИТУТ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

30. октобар 2019. - НОВО ИЗДАЊЕ -

     Генетички и други здравствени основи дискриминације на раду / Сања Н. Стојковић Златановић. - Београд : Институт друштвених наука, 2019 (Београд : РИЦ графичког инжењерства Технолошко-металуршког факултета). - 175 стр. ; 21 cm. - (Едиција Монографије / [Институт друштвених наука])

ISBN 978-86-7093-220-3

29. октобар 2019. - НОВО ИЗДАЊЕ

    Nasilje i mi : mediji o nasilju nad ženama / Zorica Mršević. - Beograd :  Institut društvenih nauka, 2019 (Beograd : RIC grafičkog inženjerstva Tehnološko-metalurškog fakulteta). - 254 str. ; 21 cm. - (Edicija Monografije / [Institut društvenih nauka])

ISBN 978-86-7093-221-0

28. oktobar, Novi Sad

Dr Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka, 28. oktobra 2019, učestvovala je Univerzitetu u Novom Sadu na Trećoj međunarodnoj konferenciji u organizaciji Pokrajinskog Zaštitnika građana, “Protection of the Rights of the Child - 30 years after the adoption of the Convention on the rights of the child”. Ona je na drugoj sesiji izložila svoj rad na temu “CURRENT VIOLENCE AND DISCRIMINATION AGAINST THE LGBTI CHILDREN IN SERBIA” koji se odnosio na 2018 i 2019 godinu. Autorka je ukazala na velike sličnosti sa nasiljem i diskriminacijom na LGBTI decom iz ranijih godina, od 2012 do danas, kao i sa sličnim slučajevima nad decom neidentifikovane seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

15. септембар, Бет Дебора, Београд

 На Деветој међународној конференцији „Јеврејске жене: бити присутна, допринети променама“ која је одржана у Београду, 15. септембра др Зорица Мршевић, научна саветница Института друштвених наука, излагала је на тему „Position of trans women in Serbia“, базирајући се на истраживачким подацима објављеним у институтском издању Трансродно лице правде.

3. септембар Блед

Др Невен Цветићанин, руководилац Форума за стратешке студије (ФОРСТ), истраживачке групе Института друштвених наука, је од 3. до 5. септембра 2019. године боравио на Бледу у Словенији где је учествовао на више значајних међународних конференција. 

biblioteka
Библиотека
stanovnistvo_casopis
Становништво
istrazivacke_grupe
Истраживачке групе
arhiva
Архива

 1. 10. јул 1957.

  Оснoван Институт друштвених наука.
  - Образована одељењa за економске науке, социологију, историјске науке, и одељење за политичке и правне науке.

 2. 1958. - 1965.

  У Институту је функционисала постдипломска школа из друштвених наука.

 3. 1961.

  Образовано одељење за филозофију.

 4. 1962.

  Основан Центар за демографска истраживањa.

 5. 1963.

  Покренут часопис Становништво.
  - Образован Центар за истраживање јавног мњења.

 6. 1969.

  Одељење за историјске науке се издваја у Институт за савремену историју.

 7. 1977.

  Право оснивача ИДН преузима Влада РС.

 8. 1981.

  Приступање Института у Универзитет у Београду.
  - Основан Центар за филозофију и друштвену теорију.

 9. 1992.

  Центар за филозофију и друштвену теорију се издвојио.

 10. 1998.

  Институт друштвених наука искључен са Универзитета.

 11. 2014.

  Покренут поступак за повратак у састав Универзитета у Београду.

 12. 2016.

  Основан Ресурсни центар за подршку истраживањима;
  - Основан Центар за филозофију;
  - У оквиру Центра за социолошка истраживања, установљена је група за антрополошка истраживања.

Монографије

Зборници